Concretiseren en personaliseren

Als ik het voor het zeggen had, dan ....

Door abstracte kennis concreter te maken kun je het beter onthouden.
Stel dat je afgestudeerd zou zijn en je zou een taak krijgen waarbij je de inhoud van het vak dat je nu aan het bestuderen bent, zou moeten toepassen, dan ...


Hoe doe je dat nu?

  • Bedenk voorbeelden bij de stof. Maak hierbij gebruik van eigen ervaringen of van zaken die je op t.v. of in de krant bent tegengekomen
  • Ga na wat de praktische consequentie is van bepaalde kennis
  • Probeer een abstracte redenering concreet te maken door er situaties of plaatjes bij te bedenken (zie voorbeeld: 'situatie bij abstracte redenering')
  • Pas de kennis toe in situaties buiten de studie
  • Probeer de kennis te gebruiken om gebeurtenissen in de wereld van alle dag te interpreteren