Tot in details bestuderen

Hanteer een flexibele leerstrategie

Voor sommige vakken zijn details erg belangrijk. Het stap voor stap uiteenrafelen van een probleem, een gedachtegang, theorie of stelling is daarbij heel belangrijk. Door het opsplitsen van een groter geheel in de samenstellende onderdelen of gebeurtenissen krijgt men greep op een ingewikkeld onderwerp en de rol die hierbij gespeeld wordt door de afzonderlijke componenten.

  • Splits het onderdeel op in kleinere gehelen (let hierbij wel op het geheel!)
  • Splits de kleinere gehelen weer op in nog kleinere onderdelen
  • Maak gebruik van lijstjes en rijtjes
  • Maak een schema, waarbij de pijlen de relaties aangeven (zie voorbeeld 'structuurschema')


    Een voorbeeld uit de praktijk

    Een student maakte een opgave voor het vak 'Recht'?
    Kijk welke nuanceringen hij vergeten was.