Externe sturing

  Probeer je docenten te doorgronden

 • Maak een tentamenanalyse,
 • Kies een paar oude tentamens van de docent (als het vak pas een andere docent heeft moet je hier wel mee oppassen, want deze kan een heel ander tentamen opstellen!)
 • Geef bij elke tentamenvraag aan bij welk hoofdstuk deze vraag aan de orde komt
 • Tel het aantal keren dat bepaalde hoofdstukken bevraagd werden
 • Op deze manier kun je zien of een docent alle onderdelen even belangrijk vindt of juist niet
 • Ga op basis van je aantekeningen na welke leerstofonderdelen volgens de docent belangrijk zijn
 • Zorg dat je alle onderdelen die een docent belangrijk vindt, bestudeert voor een tentamen, i.p.v. te beginnen op de eerste bladzijde en te stoppen op het moment dat je tijd op is
 • Let altijd op studeeraanwijzingen in de studiehandleiding
 • Neem verantwoord risico's

 • Als er onderdelen in een vak zijn die je persoonlijk niet zo interesseren, maar die de docent belangrijk vindt, kijk er dan wel even naar voor het tentamen
 • Als er onderdelen in een vak zijn die je niet interesseren Ún die de docent niet zo belangrijk vindt, dan kun je in geval van tijdnood daar wel risico mee nemen