Interne sturing

  Stel je eigen doelen

 • Bepaal welke vakken jij in dit blok of trimester wilt halen
 • Bepaal hoe moeilijk of makkelijk deze vakken voor jou zijn
 • Ga na hoe die vakken getoetst worden en stem daar je leeractiviteiten op af
 • Ga na wat jij moet doen om deze vakken te halen, want dit verschilt sterk per student (alles grondig bestuderen of alleen oude tentamens maken, of een combinatie)
 • Ga na hoeveel tijd je dat zal kosten

  Maak een globaal blok- of trimesterplan

 • Maak een globaal plan voor een blok of trimester en kijk wat voor gevolgen dit heeft voor het aantal uren zelfstudie per week

  Houd je leerproces goed in de gaten

 • Ga na of je meer of minder tijd nodig hebt voor een vak dan je aanvankelijk dacht
 • Ga na of je de reeds bestudeerde leerstof goed beheerst
 • door hierover te praten met medestudenten, of
 • door oude tentamenvragen over deze onderdelen te maken
 • Ga na of je de rode draad van het vak nog weet
 • Ga na of je niet blijft steken in bepaalde moeilijke onderdelen
 • Stel je plan bij

 • Als je leerproces niet naar verwachting verloopt, probeer dan na te gaan wat de oorzaak is (motivatie, intelligentie, studieaanpak, persoonlijke problemen, gezondheid, financiŽle problemen, tijdnood e.d.)
 • Probeer de oorzaak van de problemen op te lossen
 • Als er meerdere problemen tegelijk spelen, pak dan niet alles tegelijk aan, maar stel prioriteiten

  Reflecteer

 • Kijk af en toe eens terug en stel jezelf de volgende vragen:
 • hoe is het met mij gegaan ?
 • wat heb ik gedaan om mijn situatie te verbeteren ?
 • wat hebben die veranderingen mij opgeleverd ?
 • welke conclusies trek ik hieruit voor de volgende keer?