Kritisch verwerken

Neem nooit klakkeloos dingen aan

Op bepaalde momenten in de studie wordt niet alleen gevraagd of je de leerstof begrepen hebt, maar er wordt van je verlangd dat je de leerstof kritisch bekijkt. Hoe pak je dat aan?

  • Stel jezelf steeds vragen tijdens het bestuderen van de leerstof (Waarom? Hoezo? Waar? Waarom vindt de auteur het zo belangrijk om hierover een heel hoofdstuk of boek te schrijven?)
  • Zet jezelf schrap tijdens het studeren, d.w.z. speel de supercriticus. Dan moet jij tegenargumenten bedenken tegen alles wat er geschreven staat
  • Ga na of er sprake is van feiten en/of meningen
  • Ga na of de feiten verifieerbaar zijn (bedenk n tegenvoorbeeld aan de hand van eigen ervaringen of zaken die je gezien, gehoord of gelezen hebt op t.v., in kranten of boeken)
  • Ga na welke argumenten door de auteur worden gebruikt en probeer deze argumenten uit te bouwen en/of van commentaar te voorzien
  • Maak een schematische weergave van de argumenten van de auteur (voorbeeld van een argumentatieschema)
  • Beoordeel de argumenten op hun deugdelijkheid
  • Ga na of er sprake is van drogredenen (trucs of irrelevante argumenten)
  • Bedenk zo mogelijke nieuwe argumenten (vr of tegen)
  • Trek eigen conclusies op basis van de feiten en argumenten en vergelijk die vervolgens met de conclusies van de auteurs