Kwaliteit van de oefeningen

Leren is niet na-apen van de docent
Leren is stoeien met de leerstof

  • Maak een tabel met cellen waarin per cel het leerstofonderdeel en de daarbij behorende formules zijn opgenomen (zie voorbeeld: kernformules)
  • Bestudeer de theorie per onderdeel en maak de daarbij behorende vraagstukken en zorg dat je de theorie steeds bij de hand hebt om die er op na te slaan tijdens het maken van de vraagstukken
  • Stel vragen aan je docent
  • Raadpleeg ook andere boeken over hetzelfde onderwerp als iets niet duidelijk is of moeilijk te begrijpen
  • Als je merkt dat je vaak vastloopt en er alleen niet uitkomt, praat dan tijdens de pauzes met medestudenten of vorm een werkgroepje
  • Pak het vraagstuk systematisch aan (zie: stroomschema voor een systematische probleemaanpak)