Kwantiteit van de oefeningen

Oefening baart kunst!

  • Maak zoveel mogelijk opgaven want uitleg van een docent begrijpen is echt iets anders dan zelf een opgave maken. Worstelen met de leerstof is geen teken van 'domheid', maar een wezenlijk onderdeel van het leerproces.
  • Als je niet alle opgaven kunt maken, kies dan een strategie waarbij je zowel makkelijke als moeilijke opgaven maak
  • Als je niet alle opgaven kunt maken, zorg dan wel dat je de opgaven spreidt over onderwerpen die meestal in de tentamens bevraagd worden (gebruik hiervoor oude tentamens; let er wel op of ze van dezelfde docent zijn, want dat maakt veel uit!)
  • Gebruik het maken van opgaven als een diagnostisch instrument. Een opgave die je niet kunt maken betekent dat je de daarbij behorende leerstof niet beheerst. Kun je een moeilijke opgave wel maken, dan beheers je die leerstof wel.
  • Blijf niet doorrommelen wanneer je moet afhaken, maar zoek effectieve steun bij medestudenten of zoek er een ander, eenvoudiger boek erbij.