Memoriseren, herhalen en parafraseren

  Stampwerk leuk?!
  Vakjargon versus eigen woordgebruik

 • Leer alleen zaken uit je hoofd waarin moeilijk een samenhang is te ontdekken (zoals jaartallen, definities, e.d.) en die je toch moet onthouden
 • Maak gebruik van acroniemen voor het onthouden van rijtjes (zie voorbeeld 'acroniem')
 • Door vaktermen te combineren met eigen woorden kun je de leerstof beter onthouden.
 • Neem een korte pauze, wanneer je merkt dat je je niet langer kunt concentreren.
 • Vaak herhalen is beter onthouden.


  Herhalen?
  3 x intensief
  of
  1 x intensief en 4 x kort

 • Het beter is de leerstof op verschillende manieren door te nemen
 • eerst zoeken naar de rode draad
 • dan globaal doornemen,
 • dan intensief bestuderen en markeren
 • daarna markeringen omzetten in schema's en
 • voor het tentamen de schema's nog eens doornemen
 • Op deze manier heb je de leerstof diverse keren doorgenomen, maar telkens op een andere manier.