OriŽnteren op de leerstof

Hoe screen je een boek of hoofdstuk?

Kijk het leerboek globaal door
 • Titel
 • Voorkant en achterkant
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Samenvatting
 • Als je dezelfde elementen vaker terug ziet komen, heb je de rode draad te pakken.

  Kijk het hoofdstuk globaal door

 • Titel van het hoofdstuk
 • Inleiding
 • Titels van paragraaf
 • Eerste zinnen en de slotzinnen van elke paragraaf
 • Figuren, tabellen en diagrammen
 • Conclusies en samenvattingen

 • Screen een hoofdstuk op kernpunten:
 • Laat je ogen snel gaan over:
 • Specifieke feiten
 • Definities
 • Formules
 • Trefwoorden
 • Uitspraken

 • Beantwoord de volgende vragen:
 • Wat is de hoofdvraag waarop het boek een antwoord probeert te geven? (Thema?)
 • Wat weet ik al over dit onderwerp?
 • Hoe moeilijk is het boek?
 • Hoeveel tijd zal het mij kosten om dit boek goed te bestuderen?

 • Lees actief

  Houd bij het lezen rekening met het volgende:
 • Bepaal vooraf hoeveel pagina's je in een bepaalde tijd wilt bestuderen (wees daarbij realistisch en pas je planning eventueel aan)
 • Verdeel een hoofdstuk in onderdelen en probeer niet alles achter elkaar intensief te bestuderen
 • Markeer eerst je tekst met potlood en pas later met kleur;
 • Markeer belangrijke zaken en gebruik max. 3 kleuren voor verschillende aspecten (b.v. hoofdzaken 'groen', details 'geel', definities 'blauw' ); beperk jezelf en maak er geen bonte kermis van (zie voorbeeld 'markeren van een tekst')
 • Stel jezelf voortdurend vragen. (b.v. 'Welke vraag probeert de auteur in een paragraaf te beantwoorden?', 'Wat', 'Waarom', 'Hoe', 'Wanneer' e.d.)