Studiebelevingen

De propedeuse is een belanrijk jaar om na te gaan of je wel de juiste studie hebt gekozen.

Twijfel je over de juistheid van je studie ?

 • Doe een beroepskeuzetest bij de studentenpsycholoog
 • Probeer jezelf te motiveren door na te gaan wat de relevantie van de studie is, welke aspecten jou wel en geen voldoening geven, waar je wel en niet goed in bent
 • Praat hierover met vrienden en medestudenten

Twijfel je of je het niveau van de studie wel aankunt ?

 • Wanneer je onvoldoendes blijft halen, nadat je geprobeerd hebt om 'goed' te studeren en nadat je geëxperimenteerd hebt met ander studeergedrag, dan mag je pas gaan twijfelen aan je niveau en kun je wellicht een HBO-studie overwegen
 • Vraag advies bij je mentor, de studie-adviseur of de studentendecaan

Concentratieproblemen?

Snel afgeleid?

 • Wees jezelf en studeer op een plek waar jij je op dat moment het best kunt concentreren. Dit is voor iedereen verschillend. Voor de een is het de bibliotheek, voor de ander thuis op bed met heavy-metal muziek. Dit kan ook wisselen per keer. De ene dag studeer je prettig in de keuken van je flat en de andere dag werk je beter in je opgeruimde kamer.

Is het saai?

 • Neem risico's voor dingen die je echt belangrijk vindt. Ook succes kan een risico met zich meebrengen.

Depri?

 • Je bent meer dan je cijfers of de studie die je doet. Jouw waarde als persoon is niet gebaseerd op intelligentie, je cijfers of hoe hard je werkt. Wees jezelf, dat is genoeg.
 • Respecteer en waardeer de mening van anderen, maar besef dat het belangrijker is dat jij jezelf respecteert en waardeert
 • Schrijf op een moment dat je niet depri bent op wat je wilt met je leven en je studie. Lees dit na op het moment dat je somber bent.
 • Tob je over dingen die misgaan, denk dan na over je kleine succesjes. Besef dat kleine succesjes zich net zo snel vermeerderen als kleine mislukkingen
 • Zorg dat je niet het slachtoffer wordt van je eigen mislukkingen. Besef dat je van fouten kunt leren en dat alles wat jij doet voor jou betekenis heeft.
 • Probeer je gevoel van 'depri zijn' eens flink te overdrijven. Je zult zien dat je erom kunt lachen. Dus het valt met jou wel mee, want het kan altijd veel erger!

Beetje bang?

 • Als je ergens bang voor bent, doe het dan juist vaak. Je raakt eraan gewend en de angst verdwijnt langzaam maar zeker.
 • Wil je meer weten over tentamenvrees?

Rijstebrij?

 • Als je het gevoel hebt dat je er niet doorheen komt, deel de taak dan op in kleine onderdelen en maak het jezelf zo aangenaam mogelijk. Doe het met leuke muziek op de achtergrond, op een fijne werkplek, kortom: regel wat jij nodig hebt om jezelf op te peppen als je bezig bent.

Uitstelgedrag?

 • Pas op voor perfectionisme. Het werken aan het bereiken van doelen is de basis voor zelfrespect, het bereiken van de doelen is dat minder.
 • Zorg dat je tijdig in de gaten hebt dat iets mis gaat. Hoe eerder je de fouten herstelt des te kleiner blijft het probleem.
 • Begin op tijd. Hoe eerder je begint des te sneller ben je vrij om andere dingen te doen en des te meer tijd heb je om eventuele zaken bij te spijkeren
 • Kijk af en toe naar jezelf en houdt een pep-talk tegen jezelf
 • Doe niets half, maar probeer elke dag een (deel-)taak af te ronden. Dat geeft je een gevoel van voldoening en maakt dat je de volgende dag weer zin hebt om verder te gaan.

Moeilijke keuze?

 • Ga na hoe jij je zou voelen nadat je de keuze gemaakt had. Stel je voor hoe jij in die situatie zou functioneren. Zou je dan tevreden zijn?
 • Gun jezelf de tijd om beslissingen te nemen, maar stel wel een deadline.

Dagdromen

 • Dagdromen mag. Neem daar even bewust de tijd voor, maar ga daarna weer aan de studie

Lig je wakker van financiële problemen?

 • Vraag advies bij je mentor, de studie-adviseur of de studentendecaan
 • Zoek een bijbaantje

Tijdnood ?

 • Stel jezelf doelen (in termen van te halen vakken binnen een bepaalde tijd), maak keuzen; d.w.z. beter twee vakken goed dan vier vakken half

Stress ?

 • Paniek, schuldgevoel en angst kun je zien als signalen dat het niet allemaal loopt zoals je wel zou willen. Het inzetten van veranderingen doe jij zelf en je kunt daar beter vandaag nog mee beginnen, dan je nog dagen te laten overspoelen door dergelijke vervelende gevoelens.
 • Hanteer het motto: 'van fouten kun je leren'
 • Steun uit je directe omgeving is belangrijk in het omgaan met stress. Schroom niet om die steun te vragen. Anderen vinden het vaak fijn wanneer ze iemand kunnen helpen

Meer over stress en omgaan met stress , stresstest