Niet stuurloos

  Stel je onafhankelijk op
  en
  zorg dat jij de baas blijft over je eigen leerproces

 • Stel je eigen doelen
 • Ga na wat jij moet doen om dit vak te halen (dit verschilt namelijk per student)
 • Plan je studie n je vrije tijd, maar ook je dagelijkse verplichtingen
 • Bewaak je eigen leerproces
 • probeer een beeld te krijgen van het niveau waarop jij de stof beheerst. Dit doe je door oefenvragen na bepaalde hoofdstukken te beantwoorden, door oude tentamenvragen te beantwoorden of door over de stof te praten met medestudenten
 • vang tijdig signalen op als 'je niet kunnen concentreren' en 'stof niet begrijpen' en 'achterop raken'
 • bedrijf geen struisvogelpolitiek maar doe wat met dergelijke signalen
 • Stel je plan zonodig bij
 • Geef jezelf een duidelijke opdracht (b.v. schema's maken, kernformules opschrijven, e.d.)
 • Kom je moeilijk op gang, begin dan met korte periodes (15 30 minuten) en probeer die uit te bouwen tot 45 60 minuten